Ga naar de inhoud

Wie zijn wij?

Ruim 25 jaar juridische secretariële ervaring in huis

Juridisch secretaresse, Legalsecretary4u, agendabeheer, e-mailbeheer, dictaten, mailings, notuleren, termijnbewaking, telefoonantwoordservice, KEI, juridischsecretaresse, legal, rechtbank, postbusservice,ondersteuning, akte, projectmanagement, ledenadministratie

Met ruim 25 jaar aan juridisch secretariële ervaring biedt Jolanda hoogwaardige backoffice support aan advocatenkantoren. We werken veelvuldig voor advocaten die gespecialiseerd zijn in personen- en familierecht, arbeidsrecht, erfrecht, contract- en ondernemingsrecht. Wij zijn uw eerste aanspreekpunt. Naast een flexibel inzetbaar team, dat door ons persoonlijk wordt begeleid, werken we ook samen met zelfstandige juridisch secretaresses.
U heeft een vast aanspreekpunt en de werkzaamheden zullen dan ook zoveel mogelijk door “uw juridisch secretaresse” worden uitgevoerd, met een vaste back-up. Alle door ons uitgevoerde werkzaamheden worden gedetailleerd beschreven in een procedurehandboek. Dit handboek kunt u onderdeel uit laten maken van uw kantoorhandboek, zoals dat door de Orde van Advocaten wordt opgelegd. Dit persoonlijk procedurehandboek kunt u altijd bij ons opvragen. Reden hiervoor is dat de werkzaamheden altijd op dezelfde gestructureerde wijze worden uitgevoerd volgens uw eigen richtlijnen en daarmee ook altijd de continuïteit van de werkzaamheden wordt gewaarborgd.

LegalSecretary4U is u graag van dienst zonder dat u lange inwerktijden hoeft te hanteren. Wij zijn KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) proof en dus bekend met het digitaal procederen.        

Wij ondersteunen u in beginsel alleen op afstand. Dit houdt in dat u een extern Legal Secretary inschakelt die niet fysiek op uw kantoor aanwezig zal zijn, maar de werkzaamheden op afstand voor u zal uitvoeren. Wij begrijpen dat niet alle werkzaamheden hiervoor geschikt zijn. Daarom kunnen wij u, in overleg, ook ondersteunen op uw kantoor. Denk daarbij aan werkzaamheden zoals archivering, verwerken van nog in te dienen omvangrijke procesdossiers / stukken bij de rechtbank, aanleggen van fysieke dossiers, notuleren van vergaderingen etc.