Ga naar de inhoud

Dossiers

Dossiersindeling volgens de Orde van Advocaten

Relatiebeheer

Zodra er sprake is van een nieuw dossier, maken wij een relatie aan in uw database. Naast de correspondentiegegevens noteren wij gegevens zoals wederpartij, advocaat wederpartij, gerechtelijke instantie, eventuele contactpersonen van overige instanties ed. Door direct deze gegevens toe te voegen, zijn de juiste gegevens snel voorhanden en worden foutieve gegevens en mailadressen daarmee voorkomen (Wet op de Privacy)

Dossierbeheer

Het beheer van dossiers bestaat uit een fysiek dossier en een digitaal dossier. U maakt daarbij gebruik van een database zoals Basenet, CCLaw, AdvocaatCentraal etc. Wij werken op regelmatige basis met voornoemde pakketten. Bij het aanmaken van een fysiek dossier houden we rekening  met de door de Orde van Advocaten opgelegde dossierindeling.

Wij kunnen voor u dossiers als volgt indelen, zowel fysiek als digitaal, afhankelijk van uw database indeling:

  • De intake (waaronder het intakeformulier);
  • De opdrachtbevestiging;
  • Communicatie met de cliënt;
  • Processtukken;
  • Financiële registratie;
  • Overige stukken;
  • Resultaat controle Wwft.
Dossiers

Wij zorgen ervoor dat u snel (fysiek en digitaal) in uw dossier de benodigde stukken kunt vinden. Het dossier kunnen wij voor u up-to-date houden door de door u ontvangen mails, documenten, gespreksverslagen  en Dictaten op de juiste plaats op te bergen. Na de financiële afhandeling van een zaak kunnen wij voor u het dossier opschonen en archiveren.