Ga naar de inhoud

Dictaten

Dictaten & geluidsbestanden

Dictaten

LegalSecretary4U is gespecialiseerd in het uitwerken van bestanden binnen de advocatuur. Wij verstaan de Nederlandse taal en het vakjargon uitstekend. Onze juridisch secretaresse bewegen zich flexibel binnen de diverse rechtsgebieden en weten de tekst goed te interpreteren. Daarnaast is ons team ook in staat snel te anticiperen op incorrecte zinsopbouw en – verwijzingen in productienummering, onduidelijkheden in de tekst etc. Wij zullen u als extra service daarop wijzen.

 

 

Werkwijze

Indien u uw dictaten op afstand wenst uit te laten werken, kunt u deze per mail aan ons doen toekomen of via een andere cloudoplossing.

  • Het geluidsbestand moet een duidelijk hoorbaar bestand zijn. Indien dit niet het geval is, kan het zijn dat er een hogere factor wordt gehanteerd tot maximaal (1:5, dus 1 minuut dictaat staat voor maximaal 5 minuten);

  • De dictaten worden zoveel mogelijk door één persoon uitgewerkt;

  • Het geluidsbestand bevat de extensie .wav;

  • U geeft aan wanneer u een dictaat uitgewerkt wilt hebben en wij zorgen ervoor dat deze binnen de gestelde termijn wordt uitgewerkt. Uiteraard is dit afhankelijk van het tijdstip waarop u het bestand aanlevert en wanneer u het uitgewerkt wenst te hebben;

  • Uitwerking is ook mogelijk in de avonduren en in het weekend.

Wat berekenen wij u door?

De lengte van het dictaat wordt vermenigvuldigd met factor 3,75. Bijvoorbeeld: Wij ontvangen van u een dictaat met een totale duur van 30 minuten. De totale uitwerkduur komt uit op 3,75 x 30 minuten = 112,50 minuten / 60 = 1,88 uur. 1,88 uur wordt vervolgens aan u doorberekend tegen het contractueel afgesproken uurtarief.

Apparatuur

Sinds 2001 onderhouden wij nauwe contacten met Ateq International, de exclusieve leverancier van  Philips dicteer- en uitwerkapparatuur. Een groot deel van onze klanten werkt hiermee en is tevreden over deze werkwijze waarop privacygevoelige informatie overgedragen wordt naar ons kantoor en op een veilige manier wordt verwerkt.

Bezoek de site van Ateq om meer informatie te verkrijgen over Ateq, exclusive supplier van Philips dicteer- en uitwerkapparatuur.