Ga naar de inhoud

Administratie

Wij regelen de aanvragen van een toevoeging

toevoeging, urenverantwoording

Urenverantwoording

Nauwkeurige vastlegging van voor cliënten gemaakte uren is vereist volgens de Orde van Advocaten.

Om het overzicht te behouden, is het belangrijk dagelijks alle dossier-gerelateerde urenbestedingen vast te leggen in een urenregistratiesysteem. U kunt de door u gemaakte uren in een geluidsbestand inspreken of via de whatsapp aan ons toezenden. De door u gemaakte uren worden genoteerd in eenheden van bijvoorbeeld 5 minuten. Aan de hand van deze urenverantwoording kunt u vervolgens de declaraties maken. De verzending ervan nemen wij graag voor u uit handen zodat u zich alleen nog maar hoeft te bekommeren om de vervaardiging van de declaratie. 

Aanvragen toevoeging

Een advocaat moet een gedegen registratie van uren, declaraties en zaken bijhouden, die in aanmerking komen voor toevoeging.

Deze registratie wordt vastgelegd in uw administratiesysteem. Het administratiesysteem biedt de mogelijkheid om te zien of door cliënten en andere partijen aan hun betalingsverplichtingen is voldaan.

Het aanvragen van een toevoeging is een administratief proces wat wij voor u uit handen kunnen nemen. Met de door u verstrekte inlogcode voeren wij aan de hand van de door u verstrekte aandachtspunten de aanvraag online. Indien wij ook de postverwerking voor u verzorgen, houden wij eveneens in de gaten of en wanneer een bericht van de Raad voor Rechtsbijstand is ontvangen. Indien dat bericht uitblijft, nemen wij contact op met de Raad voor Rechtsbijstand als uit het digitale portaal de status niet terug te halen is. Indien gewenst, kunnen wij na ontvangst van de verstrekte toevoeging deze toezenden aan uw cliënt(e) vergezeld van een factuur voor de eigen bijdrage.